URANO

מהירות – 9 מ' לדקה . מערכת רגש לחץ בתנועה. מנגנון הגנה לשמירה על הגיר ולוח הפיקוד. גישה נוחה ללוח הפיקוד הממוקם בחלק הקדמי של המנוע. מתאים ל:שערים נגררים במשקל של עד 1200 ק"ג במנוע קיים רגש לחץ בתנועה במנוע קיים מנגנון האטות סוף מהל

 
 
URANO