ICARO

תאים לשערים נגררים במשקל של עד 2000 ק"ג בעל הספק של עד 1 כ"ס בעל אפשרויות הפעלה מגוונות האטת סוף מהלך ורגש לחץ בתנועה ממסרה טבולה בשמן, צלעות ומניפת קירור לוח פיקוד מובנה, דגם LEO, בעל צג תכונות דיגיטלי לתכנות אפשרויות הפעלה מגוונות ומרשימות מתאים לעבודה מסיבית

 
ICARO