DEMOS-BT

מנוע מהיר: 13 מ'/דקה כולל האטת סוף מהלך ורגש לחץ בתנועה אפשרות לסוללות גיבוי להפעלה בעת הפסקת חשמל מתאים לשערים נגררים במשקל של עד 500 ק"ג מנגנון הגנה נגד מחיצה של גופים זרים על ידי השער מנגנון הגנה לשמירה על ה-Gear ולוח הפיקוד גישה נוחה ללוח הפיקוד הממוקם בחלק הקדמי של המנוע

 
 
DEMOS-BT