בוכנה הידראולית המיועדת לשערי כנף גדולים במיוחד של עד 7 מטר ומשקל 500 ק"ג . בוכנות המיועדות לשערי כנף גדולים במיוחד שכנפיהם באורך של עד 7 מטר ובמשקל של עד 500 ק"ג מאפשר שימוש תעשייתי מאסיבישיששערים כבדים מספר הפעלות רב


    [lm_pixel lm-801 lm_form:30293 lm_key:c837afc48fdb48cb948769b946d32e46 alsosendemail:yes]