מנוע לשער כנף P7

בוכנה הידראולית המיועדת לשערי כנף גדולים במיוחד של עד 7 מטר ומשקל 500 ק"ג . בוכנות המיועדות לשערי כנף גדולים במיוחד שכנפיהם באורך של עד 7 מטר ובמשקל של עד 500 ק"ג מאפשר שימוש תעשייתי מאסיבישיששערים כבדים מספר הפעלות רב

 
מנוע לשער כנף P7