הסברים והוראות

הגדרות לבעלי הרשאות מנהל במערכות פאל

נטרול מנוע לשער נגרר / קורה קונזולית

נטרול מנוע לשער כנף

נטרול מחסום NICE

נטרול מחסום BFT

קידוד שלט אלון

קידוד שלט BFT

כניסה לממשק ניהול למערכות פאל דור 3 ו- 4

כניסה לממשק ניהול למערכות פאל דור 2

הגדרות מערכות פאל דור 2